Saltprint / Zoutdruk

Als oudste der oude procédés heeft de zoutdruk een magische klank. De werkwijze zoals Fox Talbot hem al toepaste is ongewijzigd. Een vel papier wordt met een oplossing van keukenzout of salmiak ‘gezouten’. Daarna wordt een oplossing van zilvernitraat op dit geprepareerde papier gebracht. Zo ontstaat het lichtgevoelige zilverchloride. Na droging wordt het vel belicht met UV-licht door een negatief op ware grootte, gespoeld en gefixeerd.

Voor meer informatie